phone_icon 210 97.07.047 mail_icon info@taxikladis.gr map_icon Λεωφόρος Βουλιαγμένης 291, 172.36, Άγιος Δημήτριος

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

23 Δεκεμβρίου 2014
taxikladis.gr

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4313

Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα – Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων – Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό .


Άρθρο 31
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμέ− να για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να εισπράτ− τουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6α. Έναρξη− Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: αα. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επι− βάτη. ββ. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επι− βάτη. β. Έναρξη− Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου. αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκε− ται εντός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. −ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση − παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις πε− ριπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας − διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας − διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος. ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της δι− αδρομής του Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.»

3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμε− νη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊ− σταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πε− ριβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασί− ας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκ− πρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύ− ρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτί− μου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 82.»

6. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.»

7. Στο άρθρο 91 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προ− στίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Τα Ε.Δ.Χ. − ΕΙΔΜΙΣΘ  ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.»

8. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.»

9. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α΄ του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.»

10. Στο άρθρο 102 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προ− στίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.»

11. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής: «Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες».

12. Στο άρθρο 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»

13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β΄ της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106.»

14. Η παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.»

15. Στο άρθρο 111 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προ− στίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Ειδικά για τις έδρες− διοικητικές μονάδες των Πε− ριφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2012, οι δικαιού− χοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινή− των, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30.4.2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.»

16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− θρου 14 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Αν ο υποψήφιος παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυ− σκολίες (λ.χ. δυσλεξία), η ειδική εξέτασή του πραγματο− ποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία του διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του. Σε περίπτωση εγκατά− στασης και χρήσης Μηχανογραφικού Συστήματος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε στους εν λόγω υποψηφίους εφαρμόζονται αναλό− γως οι ρυθμίσεις περί της εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, εξετάζονται δηλαδή με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και με εκφώνηση των ερωτηματολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες καταθέτουν γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.). Η γνωμάτευση αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.»

17. Το άρθρο 104 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) καταργείται.


Άρθρο 32
Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στη Ελλάδα, καθώς και των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που φέρουν αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, στις κατωτέρω κατηγορίες: α) Ελαφρές παραβάσεις. β) Σοβαρές παραβάσεις. γ) Πολύ σοβαρές παραβάσεις. δ) Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
2. Τα ύψη των διοικητικών προστίμων για τις κατηγορίες παραβάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται ως εξής: α) Για τις ελαφρές: από πενήντα (50,00) έως εκατό (100,00) ευρώ. β) Για τις σοβαρές: από εκατό (100,00) έως τριακόσια (300,00) ευρώ. γ) Για τις πολύ σοβαρές: από τριακόσια (300,00) έως εξακόσια (600,00) ευρώ. δ) Για τις ιδιαζόντως σοβαρές: από εξακόσια (600,00) έως τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.
3. Στους παραβάτες των διατάξεων περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μπορεί να επιβάλεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, πέραν των διοικητικών προστίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) ή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες έως έξι (6) μήνες στους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή οδηγούς των οχημάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι παραβάσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετι− κού πλαισίου περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, η διαδικασία βε− βαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι− κτύων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περι− πτώσεων α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) όπως ισχύει, καθορίζονται οι παραβάσεις που εξετάζονται, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συμβούλια που είναι αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των προεδρικών διαταγμάτων 243 και 244/1987 (Α΄ 104), των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν. 4070/2012 όπως ισχύει.


Άρθρο 33

Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό
Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού και με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α΄ 142), όπως ισχύει, καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για κάθε είδος παράβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
β. Για κάθε περίπτωση εκτέλεσης μεταφοράς με εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό που δε φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία της κοινής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια ευρώ (200 ευρώ) έως οκτακόσια ευρώ (800 ευρώ) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες.»


ΠΗΓΗ: