phone_icon 210 97.07.047 mail_icon info@taxikladis.gr map_icon Λεωφόρος Βουλιαγμένης 291, 172.36, Άγιος Δημήτριος

Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό

21 Ιανουαρίου 2015
42886-ypmet

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει».
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: οικ Α’ 76993/5829/14


 1.Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους γ΄και δ’ του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), και εταιρειών και συνεταιρισμών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), να εκμισθώνονται με οδηγό ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστου διάρκειας έξι (6) ωρών κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει, πρέπει:

α. Το εκμισθωμένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105Χ148,5 mm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.

β.Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με το μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς:

i. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή.

ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.

iii. Η συμφωνηθείσα τιμή.

iv. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα – τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

v. Η διάρκεια της μίσθωσης.


2. Για παραβάσεις των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περιπτώσεις 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩN, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ.

ΠΗΓΗ: www.poeiata.gr