phone_icon 210 97.07.047 mail_icon info@taxikladis.gr map_icon Λεωφόρος Βουλιαγμένης 291, 172.36, Άγιος Δημήτριος
6874

Ενημερωτικός Οδηγός Ασφάλισης

 
Τι ισχύει για τα ανασφάλιστα οχήματαΈναρξη Ασφαλιστικής ΚάλυψηςΑνανέωση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Ο νέος νόμος ορίζει σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφοριών ότι οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο 250 ευρώ, ασφαλίζοντας παράλληλα και το όχημα εντός 8 ημερών. Εφόσον παρέλθει το όριο των 8 ημερών το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Επιπλέον αφαιρούνται έως 6 μήνες οι πινακίδες του οχήματος, η άδεια ικανότητας του οδηγού και η άδεια κυκλοφορίας οχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για 2 χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για 3 χρόνια. Επίσης ανασφάλιστο όχημα που εμπλακεί σε ατύχημα, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα 3.000 ευρώ.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης αρχίζει μόνο με την πληρωμή των ασφάλιστρων και η ασφάλιση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στo ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Καταργήθηκε το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το προσωρινό σήμα.

Καταργήθηκε η αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για να ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαιτείται να καταβάλετε το ποσό των ασφάλιστρων  5 ημέρες πριν αρχίσει η νέα ασφαλιστική περίοδος.Οποιοδήποτε ασφαλιστήριο δεν πληρώνεται αυτόματα θα ακυρώνεται.

Φιλικός ΔιακανονισμόςΠράσινη ΚάρταBonus MalusΕπασφάλιστροΑπαλλαγή

Σύστημα άμεσης πληρωμής

Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι η υπηρεσία που αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος από την δική του ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση που εμπλακεί σε ατύχημα και δεν είναι υπαίτιος γι΄αυτό. Στην υπηρεσία αυτή συμμετέχουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Οι προϋποθέσεις στην ένταξη του φιλικού είναι οι εξής :

  • Οι ασφαλιστικές εταιρείες και των δύο οχημάτων να συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.
  • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τις 6.500 ευρώ ανά ατύχημα.
  •  Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιωθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ.

Οι Εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό είναι:

AIG EUROPE LIMITED, ALLIANZ ΕΛΛΑΣ , AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, PRIME INSURANCE, EFG EUROLIFE, ERGO, GENERALLI HELLAS, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, INTERAMERICAN, INTERASCO, INTERLIFE, PERSONAL INSURANCE, NP INSURANCE, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΔΥΝΑΜΙΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ΜΙΝΕΤΤΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΗ, ΟΡΙΖΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέχουν δωρεάν την Πράσινη Κάρτα η οποία καλύπτει μόνο την αστική ευθύνη προς τρίτους για ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρησιμεύει ως διεθνώς απόδειξη ασφάλισης και διευκολύνει τις διαδικασίες σε περίπτωση αποζημίωσης από ατύχημα.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες μέσω του συστήματος BONUS MALUS για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημιά κάνουν κάποιες εκπτώσεις στ” ασφάλιστρα και αντίστοιχα επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συνέχεια ζημιές.

Οι κατηγορίες είναι από το 10 προς το 1. Το χαμηλότερο bonus malus που υπάρχει είναι το 1 που σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάποια ζημιά.

Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη «προστασία bonus malus» οπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος).

Επασφάλιστρο υπάρχει όταν: Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι κάτω των 23 ετών ή το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει δίπλωμα οδήγησης τα τελευταία 2 έτη.

Επίσης όταν γίνεται χρήση ρυμουλκών δύο η τεσσάρων τροχών.

Μερικές ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επασφάλιστρο σε συγκεκριμένα αυτοκίνητα λόγω επικινδυνότητας σε ατυχήματα.

Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται η ασφαλιστική εταιρία να αποδώσει ως αποζημίωση στον ασφαλισμένο και επιβαρύνει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση ζημιάς.

Άρα εφόσον έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, σε περίπτωση ζημιάς η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής της ζημιάς.

Ανάλογα το ύψος της απαλλαγής επηρεάζεται και το ύψος των ασφαλίστρων. Άρα όσο πιο μεγάλη είναι η απαλλαγή τόσο πιο φτηνό ασφάλιστρο έχετε.

 
6882
 
Έλεξε το ασφαλιστήριο του οχήματος σου εδώ
Αναλυτική Περιγραφή Καλύψεων
Αστική Ευθύνη: Σωματικές Βλάβες
Η κάλυψη αυτή σας προφυλάσσει σε περίπτωση που χτυπήσετε με το όχημα σας άνθρωπο προκαλώντας σωματικές βλάβες τις οποίες αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία για ποσό έως 1.220.000 ευρώ(ανά παθόντα) βάση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Αστική Ευθύνη: Υλικές Ζημιές

Η κάλυψη αυτή σας προφυλάσσει σε περίπτωση που χτυπήσετε με το όχημα σας άλλο όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές τις οποίες αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία για ποσό έως 1.220.000 ευρώ(ανά ατύχημα) βάση Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Η κάλυψη αυτή σας προφυλάσσει σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα και ο υπαίτιος του τροχαίου είναι οδηγός ανασφάλιστου οχήματος.Σ αυτή την περίπτωση δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την δική σας ασφαλιστική εταιρία.

Φροντίδα Ατυχήματος-Ρυμούλκηση Οχήματος

Η κάλυψη αυτή σας παρέχει όλη την υποστήριξη και βοήθεια που απαιτείται σε περίπτωση ατυχήματος προκειμένου να σας καθοδηγήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μ’ένα απλό τηλεφώνημα την στιγμή εκείνη.Επίσης σας καλύπτει για μεταφορά του οχήματος σας λόγω ατυχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο της επιλογή σας χωρίς επιπλέον έξοδα.

Νομική Προστασία

Είναι μία από τις προαιρετικές καλύψεις (μερικές εταιρίες την προσφέρουν στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης) με μεγάλη χρησιμότητα.

Με την κάλυψη αυτή η ασφαλιστική σας εταιρία δύναται να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης σας είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση σας.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Η κάλυψη αυτή προσφέρεται στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης μερικών εταιριών και σε αντίθεση με την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους σας προφυλάσσει από κάθε προσωπικό ατύχημα για συγκεκριμένο ασφαλιζόμενο ποσό.

Θραύση Κρυστάλλων και Ηλιοροφών

Με τη συγκεκριμένη κάλυψη καλύπτονται οι φθορές στις γυάλινες επιφάνειες (πλαϊνά παράθυρα, παρμπρίζ και ηλιοροφές).Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες συνεργάζονται με εξειδικευμένα συνεργεία για την αντικατάσταση οποιαδήποτε γυάλινης επιφάνειας χωρίς επιπλέον κόστος.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Με τη συγκεκριμένη κάλυψη, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την επιτόπου επισκευή (αν είναι εφικτό) ή τη ρυμούλκησή του οχήματός σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, είτε λόγο ατυχήματος είτε λόγο μηχανικής βλάβης.

Ολική και Μερική Κλοπή

Σε περίπτωση ολικής κλοπής και αφού το όχημα έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει βρεθεί εντός 90 ημερών, η ασφαλιστική εταιρία σας αποζημιώνει βάσει της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας.Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τμήματα του οχήματος τα οποία είναι απαραίτητα στη κίνηση και ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου.

Τρομακρατικές Ενέργειες - Πυρός Οχήματος

Οι συγκεκριμένες καλύψεις παρέχονται παράλληλα από τις ασφαλιστικές εταιρίες με την επιλογή της κάλυψης ολικής και μερικής κλοπής ως πακέτο. Σας προφυλάσσει για τις ζημιές που θα γίνουν στο αυτοκίνητο σας από τρομοκρατικές ενέργειες και ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη.

Καιρικά και Φυσικά Φαινόμενα

Η κάλυψη αυτή σας προφυλάσσει από ζημιές που θα προξενηθούν στο αυτοκίνητο σας από φυσικά φαινόμενα του καιρού όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα.

Πλήρης πρόγραμμα ασφάλισης (ΜΙΚΤΗ)

Η μικτή ασφάλεια (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών ) είναι η πληρέστερη κάλυψη αφού καλύπτει ακόμα και τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, ανατροπή ή εκτροπή από δική σας υπαιτιότητα.

Επίσης στο πρόγραμμα ασφάλισης μικτής συμπεριλαμβάνονται όλες οι προαιρετικές καλύψεις.

Κακόβουλες Ενέργειες

Κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου και πόσο μάλλον καινούριου, έχει το άγχος μην το βρει γρατζουνισμένο από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Καθημερινά συμβαίνουν πολλά κρούσματα βανδαλισμών οχημάτων τα οποία μπορεί να είναι είτε γδαρσίματα στο χρώμα είτε χτυπήματα στο αμάξωμα με σκοπό την δολιοφθορά.

Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν την κάλυψη από κακόβουλες ενέργεις με την οποία αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που στο όχημά του προκληθούν ζημιές από ηθελημένες πράξεις βανδαλισμού ή δολιοφθοράς.Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται από την συγκεκριμένη κάλυψη οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών διαταραχών, απεργιών, οχλαγωγιών, στάσεων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Τέλος μόνο που χρειάζεται να κάνει ο ασφαλισμένος που έχει την συγκεκριμένη κάλυψη στο συμβόλαιο του είναι να υποβάλλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα κατά αγνώστων.

 
Ο Προσωπικός σας Ασφαλιστικός σύμβουλος, δίπλα σας κάθε στιγμή!
1)Σας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σχεδιάζοντας προγράμματα Ασφάλισης που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, προσωπικές και επαγγελματικές.

 

2)Η άμεση πληροφόρησή σας σε συνδυασμό με εκπτώσεις και προνόμια σας δίνουν την σιγουριά και την ικανοποίηση της άμεσης, οικονομικής και αξιόπιστης ασφάλισης σε κάθε περίπτωση.

 

3)Επωφεληθείτε από εκπτώσεις και προνόμια:

-Έκπτωση ασφάλισης 2ου οχήματος, μη ζημιάς οδηγού και επαγγελματικής ιδιότητας.
-Έκπτωση ασφάλισης κατοικίας και υγείας.
-Πληρωμή έως 12 άτοκες δόσεις.
-Ξεκάθαρες καλύψεις χωρίς ψιλά γράμματα.
-Άμεση, υπεύθυνη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.
-Αποστολή και παράδοση στον χώρο σας.

 

             Εξυπηρέτηση Πελατών

                                      210 97 07 047

                                      210 97 07 089

                       info@insurancemotors.gr

                    Λ.Βουλιαγμένης 291

                      Άγιος Δημήτριος

                              (ΤΚ) 172 36

 
  • Πάρε προσφορά ασφάλισης για το όχημα σου